Cứu thị trường trái phiếu – Bộ Tài chính có phương án gì?

Cứu thị trường trái phiếu

Để Cứu thị trường trái phiếu – Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 65 vừa trình Chính phủ. Bộ Tài chính đề xuất lùi 1 năm thực hiện quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm với nhà phát hành… để vực dậy thị trường trái phiếu.

Cứu thị trường trái phiếu và đặc biệt, trong dự thảo nghị định mới. Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn thành khoản vay hoặc tài sản khác.

Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nghị định 65, Bộ Tài chính nhận định thị trường trái phiếu đang gặp khó khăn do sai phạm của một số doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phát hiện và một số thông tin thất thiệt đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *